Nordiskype by House of Languages

"Valodu māja"

Mēs radām jaunas iespējas caur valodu. Ikdienas darbā valodu izzinām un mācām plašā, starpdisciplinārā izpratnē, apzinot valodas politisko, psiholoģisko un estētisko nozīmi.

Mūsu misija:

Caur valodu panākt pozitīvas pārmaiņas.

Mūsu vērtības:

  1. Atvērtība. Atvērtība idejām, cilvēku dažādībai, citiem skatpunktiem, citu jomu speciālistiem.
  2. Iespējošana. Palīdzēt cilvēkiem radīt un atrast iespējas labākai dzīvei sev un citiem.
  3. “Odziņa”. Negaidītais, drosme būt citādiem.
Valodu māja

Attīstības virzieni

Iespējošana

VAUMIC

Valodu apguves un mācīšanas izcilības centrs (VAUMIC) īsteno “Valodu mājas” misiju ar valodas palīdzību panākt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā, vienojot valodu pasniedzējus un citus, kurus aizrauj valoda.Veidojot VAUMIC, “Valodu mājas” mērķis ir kopā ar citiem speciālistiem atrast un izkopt veidus, kā valodu apguvi un apmācību padarīt vieglāku un aizraujošāku. Īpaši viegli kļūst tad, ja valodas apguves ceļabiedrs – pasniedzējs – ir savas jomas speciālists, kurš zina, kā radīt prieku, kā sagatavot daudzveidīgas nodarbības un efektīvi strukturēt mācību procesu. VAUMIC “Valodu mājā” regulāri rīko lekcijas, seminārus un radošās nodarbības tiem, kuri valodas apgūst, un tiem, kuri tās māca.

Valodu apguve

Mēs liekam lietā “Valodu mājā” izkopto izcilību valodu apguvē un piedāvājam valodu kursus. Kursi attīsta visus: gan valodas apguvējus (pie mums dēvētus arī par mācēniem), gan pasniedzējus.Svarīgākie principi šajā procesā ir:
  • Mācīšanās prieks, jo tas motivē un nodrošina to, ka mācību viela paliek atmiņā.
  • Daudzveidība kursu nodarbību aktivitātēs, saturā un pieejā.
  • Sistēmiska pieeja, kas ietver visus valodas prasmes aspektus.
Learning
Enterprise

Atbalsts uzņēmumiem

Mūsu ienākšana uzņēmumā spēj uzlabot gaisotni un nodrošināt panākumus! Labāķas valodu prasmes maina vissvarīgāko – uzņēmumu darbiniekus, kurus uzņēmuma atbalsts valodu apguvē iepriecina un motivē vairāk iesaistīties uzņēmuma attīstībā, kā rezultātā uzņēmums spēj kvalitatīvi komunicēt ar klientiem un partneriem svešvalodās.“Valodu mājā” ir uzkrāts daudz pieredzes arī valodu testēšanas jomās, tulkošanā, kā arī digitālo un drukāto materiālu sagatavošanā dažādās valodās.

Izdevējdarbība

Lai apmierinātu pieprasījumu pēc mācību līdzekļiem dažādās jomās un dažādām valodām, “Valodu māja” izdod digitālus (e-kursus, aplikācijas) un drukātus valodu apguves un mācību līdzekļus.Taču, izbaudot to, kā valoda spēj paplašināt redzesloku, mēs izdodam arī tulkotas grāmatas un grāmatas oriģinālvalodā. Šim nolūkam esam izveidojuši izdevniecību “u.c.”, kur izdodam tādas grāmatas, kas rosina radīt jaunas domas, redzējumu un rīcības modeļus, lai palīdzētu saprast un pārveidot sevi, kultūru un sabiedrību. Ar grāmatu palīdzību uzdodam neērtus jautājumus un piedāvājam alternatīvus risinājumus.
Dzeja
Muzejs

Valodu muzejs

Līdz 2030. gadam “Valodu māja” plāno izveidot pirmo valodu muzeju Latvijā. Šajā vietā dosimies izzināt to, kāda loma valodai ir mūsu dzīvē, kāda loma valodai bija, ir un būs sabiedrībā.Izstādes, eksperimenti, pasākumi un akcijas ļaus izzināt valodu daudzslāņainību un mijiedarbi ar citām kultūras un sociālajām sfērām. Muzejā ikviens būs aicināts palūkoties uz sevi, cilvēkiem sev apkārt un cilvēci ar jaunām acīm, no negaidītas, ar valodu saistītas perspektīvas.Pagaidām “Valodu mājas” telpās ir iekārtota mini ekspozīcija.

Vieta valodmīļiem

Kopš 2018. gada valodai Rīgā ir sava telpa – “Valodu māja”! Jebkurš – arī tu – ir aicināts uz mūsu omulīgo māju Avotu ielā 33 – vietu, kur uzmanības centrā ir valodu prieks un aizrautība!Šeit atrodas neparasta valodu bibliotēka un mini antikvariāts. Esi laipni aicināts pie mums iepazīt mazāk zināmas valodas, iegādāties, piemēram, armēņu grāmatas vai attīstīt savas prasmes ar norvēģu valodas mācību grāmatas palīdzību.Ar lepnumu piedāvājam arī pašu un draugu izdotas grāmatas un kultūrpreces.
Valodu māja

Avotu apkaime – Rīgas sirds

“Valodu māja” atrodas Avotu apkaimē – Rīgas sirdī, un mēs lepojamies, ka esam avotieši. Lai šī sirds pukstētu straujāk, dodam savu artavu Avotu apkaimes identitātes veidošanā ar ielas mākslas darbu, kultūrprecēm un pasākumiem. Avotu apkaimi redzam atvērtu un draudzīgu gan pašiem avotiešiem, gan viesiem.
Avotu apkaime