Nordiskype by House of Languages

Dāņu valoda

Dāņu valodas izruna ir unikāla: ja citas valodas vārdus atšķir pēc līdzskaņiem, dāņu valodā liela loma ir patskaņu niansēm. Šī paša iemesla dēļ tā izklausās tik maiga un jauka kā strauta straume leknā pļavā. Par patskaņiem runājot, dāņu alfabētā atradīsi šos trīs "dīvainīšus": æ, ø un å. Dāņu valoda palīdzēs saprast norvēģu un arī zviedru valodu. Islandē, skolās, daudzi mācās dāņu valodu. Vai esi kādreiz sapņojis par to, ka varētu Hansa Kristiana Andersena pasakas lasīt oriģinālvalodā?

  • Dzimtās valodas runātāji: 6 miljoni.
  • Runātāji, kam tā ir otrā valoda: 0,7 miljoni.
Jevgenija

Jevgeņija Frīdvalde

Mācāmā valoda:
DK

dāņu valoda (A1-B1)

Palīgvalodas:

latviešu, krievu

Pieredze:

valodu apguves koncepcijas “Kultūrkults” autore, vairāku gadu pasniegšanas pieredze, dāņu valodu studējusi Latvijas Kultūras akadēmijā.

Par Jevgeņiju:

Cilvēks, valoda un kultūra ir savā starpā cieši saistīti lielumi, un tieši to mijiedarbe...

Maksa

5 nodarbības (5 % atlaide):

160 EUR

10 nodarbības (10 % atlaide):

300 EUR

Nodarbības ilgst 45 minūtes, taču varam vienoties par citu laikaposmu. Palielinoties nodarbību apjomam un ilgumam, palielinās arī atlaides!